Aanbevolen procedures voor het bijwerken van het OS van uw Mac

Printer-Friendly Version
Product: 
ccc5
Als u al het nieuwste macOS gebruikt en problemen met het openen van CCC ervaart, downloadt u de nieuwste versie van CCC.

Het is weer zover! Apple heeft een nieuw besturingssysteem uitgebracht en u kan niet wachten om de upgrade uit te voeren. Maar bent u er wel klaar voor? Upgrades voor besturingssystemen zitten vol nieuwe functies, leveren betere prestaties en lossen problemen op... maar dat heeft een prijs: uw tijd en wie weet zelfs uw productiviteit. Als u het besturingssysteem upgradet en daarna merkt dat belangrijke apps van derden of randapparaten niet naar behoren werken, kunt u ernstige problemen hebben wanneer u ontdekt dat u niet kunt downgraden naar het vorige besturingssysteem. Dat is het geval tenzij u een complete, opstartbare reservekopie van uw Mac hebt gemaakt alvorens de upgrade uit te voeren.

Maak een opstartbare reservekopie alvorens een upgrade uit te voeren

 1. Koop een reservekopieschijf. Als u advies nodig hebt, vindt u er hier in de documentatie van CCC.
 2. Bereid het reservekopievolume voor op een installatie van macOS.
 3. Download CCC en open de app.
 4. Kies de opstartschijf in de Bronkiezer.
 5. Kies het reservekopievolume in de Doelkiezer.
 6. Klik op de knop 'Kloon'.
 7. Test dat de reservekopieschijf opstartbaar is: Selecteer de reservekopieschijf als opstartschijf in het voorkeurenpaneel Opstartschijf van Systeemvoorkeuren en herstart.
 8. Kies Over deze Mac in het Apple-menu om te controleren of de Mac vanaf de opstartschijf is opgestart.
 9. Stel de selectie van de opstartschijf in Systeemvoorkeuren opnieuw in naar uw gewone opstartschijf en start opnieuw op.
 10. Ontkoppel de reservekopieschijf van de Mac en laat deze opzij liggen. Tot wanneer u beslist hebt om het nieuwe OS te houden, wilt u niet dat de reservekopieschijf automatisch wordt geüpgraded door een geplande reservekopietaak.

Het macOS-installatieprogramma verwijdert mogelijk momentopnamen van het volume dat u upgradet

Als u High Sierra (of hoger) gebruikt wanneer u de reservekopie maakt, hebt u mogelijk gemerkt dat CCC een momentopname van uw opstartschijf maakt. Na de upgrade van de opstartschijf naar het volgende nieuwe macOS kunt u echter opmerken dat alle momentopnamen op de opstartschijf zijn verwijderd. We weten niet waarom Apple hiervoor heeft gekozen (noch weten we of momentopnamen in bepaalde gevallen toch worden behouden), maar het is wel belangrijk om te weten dat dit kan gebeuren. Dit is niet van invloed op momentopnamen op een APFS-reservekopievolume en u kunt uiteraard altijd uw huidige opstartbare CCC-reservekopie gebruiken om een herstel uit te voeren, ongeacht of deze een APFS- of HFS+-structuur heeft.

Upgrade naar het nieuwe OS

Download het nieuwste OS vanaf de Mac App Store en pas de upgrade toe.

Controleer of alles werkt...

Neem even de tijd om de apps te starten die u het meest gebruikt. Als u na ongeveer een week beslist dat alles naar behoren werkt en u het nieuwe besturingssysteem gaat houden, sluit u de reservekopieschijf aan op de Mac, opent u CCC en voert u de reservekopietaak opnieuw uit met dezelfde instellingen. CCC zal uw revervekopievolume alleen bijwerken met de onderdelen die sinds uw laatste reservekopie zijn gewijzigd. Dit is een belangrijke stap: zodra de reservekopietaak is voltooid, komt het besturingssysteem op de reservekopieschijf overeen met de bron. Vanaf dan kunt u de reservekopie niet meer gebruiken om een downgrade naar het vorige besturingssysteem uit te voeren.

Doe het volgende als u een downgrade moet uitvoeren

Een downgrade van macOS Catalina naar macOS Mojave uitvoeren

Een downgrade van High Sierra n(of Mojave) naar Sierra uitvoeren met behulp van een opstartbare CCC-reservekopie

Houd er rekening mee dat wanneer u Apple-apps in het nieuwere OS opent (bijv. Mail, Contacten, Agenda, enzovoort), die apps onmiddellijk en onomkeerbaar de gebruikersgegevens voor de apps gaan upgraden. U kunt bijvoorbeeld niet gewoon Mojave opnieuw installeren en vervolgens aan de slag gaan met de geüpgradede gebruikersgegevens. De Mojave-versies van die Apple-apps kunnen de geüpgradede gegevens van Catalina niet gebruiken. Als u een downgrade naar het vorige besturingssysteem moet uitvoeren, moet u een complete, opstartbare reservekopie van uw Mac hebben zoals die vóór de upgrade was.

Ga als volgt te werk om een oudere versie van het besturingssysteem efficiënt terug te zetten:

 1. Open CCC en schakel alle geplande reservekopietaken uit die reservekopieën naar de reservekopieschijf maken.
 2. Sluit de reservekopieschijf van CCC aan op de Mac.
 3. Open het paneel Opstartschijf in Systeemvoorkeuren.
 4. Kies het reservekopievolume als opstartschijf en klik vervolgens op de knop Herstart.
 5. Open Schijfhulpprogramma.
 6. Deactiveer de originele (geüpgrade) opstartschijf.
 7. Selecteer de gehele schijf die de originele opstartschijf bevat.
 8. Klik in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma op de knop 'Wis'.
 9. Als u een downgrade uitvoert naar een ouder besturingssysteem dan High Sierra of als u een herstel naar een Fusion-apparaat met High Sierra uitvoert, gebruikt u de structuur OS X Uitgebreid, Journaled. Kies anders APFS als structuur.
 10. Open CCC.
 11. Selecteer het reservekopievolume in de Bronkiezer.
 12. Selecteer het originele OS-volume (nu is dit leeg) in de Doelkiezer.
 13. Behoud de standaardinstellingen en laat SafetyNet ingeschakeld.
 14. Klik op de knop 'Kloon'.

Wanneer het terugzetten is voltooid, stelt u de opstartschijf in Systeemvoorkeuren opnieuw in en start u de Mac opnieuw op. Binnen de kortste keren gebruikt u opnieuw het oude besturingssysteem.

Opmerking: Als u documenten hebt aangemaakt of gewijzigd terwijl u het nieuwere besturingssysteem op de computer gebruikte, worden de oudere versies van uw bestanden hersteld. Helaas zijn de persoonlijke gegevens die zijn aangemaakt door Apple-apps (bijv. Agenda, Adresboek, Mail, Foto’s, enzovoort) wanneer u het nieuwere besturingssysteem gebruikte niet compatibel met een ouder besturingssysteem. Daarom kunt u die gegevens niet herstellen.

"Ik heb vóór de upgrade geen opstartbare reservekopie gemaakt en nu wil ik een downgrade uitvoeren. Wat kan ik doen?"

Een downgrade uitvoeren zonder een opstartbare reservekopie is niet eenvoudig en kan leiden tot onverwachte resultaten. Er zijn onderdelen die programma’s van het oudere systeem niet kunnen lezen, zoals Apple Mail of Agenda. In feite kunnen alle Apple-programma’s de geüpgrade gegevensopslagen niet gebruiken. Als u met een schone installatie van het oudere besturingssysteem wilt starten, probeert u gewoon de thuismap terug te zetten. Voor deze configuratie kunnen we geen ondersteuning bieden (voor de ondersteunde configuratie moet vóór de upgrade een opstartbare CCC-reservekopie zijn gemaakt), maar u kunt het volgende doen in CCC om de thuismap terug te zetten:

 1. Sluit alle programma’s en alle Finder-vensters.
 2. Open CCC en maak een nieuwe taak.
 3. Sleep de thuismap van de reservekopieschijf naar de Bronkiezer van CCC.
 4. Sleep de thuismap van de huidige opstartschijf naar de Bronkiezer van CCC.
 5. Klik op de knop Geavanceerde instellingen.
 6. Schakel in het onderdeel Probleemoplossing het aankruisvak Behoud bevoegdheden niet in (hiermee vermijdt u problemen met eigendomsrechten die kunnen ontstaan omdat uw account een verschillend numeriek ID op het oude en op het nieuwe systeem heeft).
 7. Klik op de knop 'Kloon'.

Als u programma’s wilt terugzetten, raden we u aan deze in de Finder te slepen of ze opnieuw te installeren via de bijbehorende installatieprogramma’s.

Vergeet niet dat u hierdoor de huidige inhoud van uw thuismap vervangt. Als u onderdelen al handmatig hebt teruggezet, wordt dit ongedaan gemaakt en wilt u misschien overwegen om bestanden terug te zetten door ze te slepen.

Aanvullende bronnen

We helpen u graag verder

Als u problemen ondervindt of advies nodig hebt, kunt u contact opnemen met ons. Kies ‘Stel een vraag’ in het menu Help van CCC om een vraag aan onze helpdesk te stellen.