Product: 
ccc6
*****
** DNL: Probeer de bèta**

Laat ons weten of het probleem zich in de huidige bèta ook nog voordoet.

**De bèta downloaden:**

1. Klik op de knop **Voorkeuren** in de knoppenbalk van CCC
2. Klik op de knop **Software-update** in de knoppenbalk van het venster Voorkeuren
3. Schakel het aankruisvak **Informeer me over bètaversies** in
4. Klik op de knop **Controleer nu op updates** en volg de gegeven instructies om de update toe te passen.


*****
** DNL: CCC 3.4.7 niet langer beschikbaar**

Het spijt me, maar we verspreiden en ondersteunen geen versie van CCC meer die op Mac OS 10.5 of ouder werkt. U kunt eventueel Schijfhulpprogramma gebruiken om uw OS en gegevens naar een andere schijf te kopiëren.

CCC 4 is vereist voor Mac OS X 10.10 en nieuwer en wordt aanbevolen voor Mac OS X 10.8 - 10.9.

CCC 3.5.7 werkt op Mac OS 10.6 - 10.9


*****
** DNL: Probeer de huidige versie**

Laat het ons weten als de volgende stappen dit probleem niet oplossen:

1. Download deze build van CCC: https://bombich.com/software/download_ccc.php?v=latest.
2. Vervang het exemplaar van CCC dat u nu hebt door de nieuwere build van CCC
3. Open de nieuwe build van CCC en start uw taak opnieuw


*****
** DNL: Controlegetal langzaam**

U gebruikt de controlegetaloptie **Zoek en vervang beschadigde bestanden**. Met deze optie berekent CCC een MD5-controlegetal van elk bestand op de bron en elk overeenkomstig bestand op het doel. CCC gebruikt vervolgens deze MD5-controlegetallen om te bepalen of een bestand moet worden gekopieerd.

Als u die optie wilt gebruiken, zou ik u aanraden twee taken te gebruiken: een zonder de optie **Zoek en vervang beschadigde bestanden** die elke dag start en een andere taak met die optie die elke week of maand start. Plan de start van de tweede taak op een moment waarop de computer een langere reservekopietaak kan starten.

Als u meer informatie wilt over hoe de optie **Zoek en vervang beschadigde bestanden” werkt, dan vindt u deze optie hier beschreven:

[Zoek en vervang beschadigde bestanden] (https://bombich.com/kb/ccc4/advanced-settings#checksum)


*****
** DNL: PDOX2**

U hebt twee geplande taken (**** en ****) die geconfigureerd zijn om een reservekopie te maken van hetzelfde bronvolume naar hetzelfde doelvolume. Wanneer deze taken op dezelfde tijd starten, komen ze met elkaar in conflict. Deze conflicten kunnen leiden tot de gemelde fouten.

U kunt een van de taken verwijderen of op een ander tijdstip plannen om de fouten te vermijden.


*****
** DNL: Verstuur logbestanden CCC v4**

Kunt u uw logbestanden versturen zodat wij die kunnen bekijken? Het bekijken van de taak en de bijbehorende instellingen helpt ons om het probleem te evalueren. De gemakkelijkste manier om uw logbestanden te versturen, is vanuit CCC: Kies **Verstuur logbestanden** in het menu Help en volg de gegeven instructies.

**Vergeet niet ons de verstuur-ID door te geven nadat u de logbestanden hebt verstuurd**


*****
** DNL: Verstuur logbestanden CCC v3**

Kunt u uw logbestanden versturen zodat wij die kunnen bekijken? De gemakkelijkste manier om dit te doen, is vanuit CCC:
**Vergeet niet de verstuur-ID te knippen en plakken in stap 4**:

1. Kies **Meld een probleem** in het menu Help
2. Klik op het tabblad **Verstuur logbestanden** en controleer of alle aankruisvakken zijn ingeschakeld
3. Klik op de knop **Verstuur logbestanden**
4. Werk deze discussie bij om ons te laten weten dat u uw logbestanden verstuurd hebt en noteer de verstuur-ID onder aan het tabblad Verstuur logbestanden.


*****
** DNL: Geen inhoud**

U hebt een ondersteuningsverzoek zonder inhoud verstuurd aan de helpdesk van Carbon Copy Cloner.

Als u een specifieke vraag hebt of hulp nodig hebt met Carbon Copy Cloner, laat het ons dan weten.

Het hoofdstuk [De eerste reservekopie configureren](https://bombich.com/nl/kb/ccc5/how-set-up-your-first-backup) van onze [online documentatie](https://bombich.com/nl/kb/ccc5) helpt u op weg.


*****
** DNL: Licentie opnieuw verstuurd**

We hebben uw registratiecode opnieuw verstuurd via e-mail. Open de registratiemail op de computer waarop CCC geïnstalleerd is en klik op de knop **Pas instellingen toe**.

**Opmerking: Uw registratiecode is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres die u tijdens de aankoop hebt opgegeven. Uw e-mailadres en naam moeten exact overeenkomen met de instellingen in uw registratiegegevens, anders verschijnt de licentie als ongeldig.**

Laat het ons weten als deze artikelen u niet helpen om de software te registreren:

- [Ervaart u problemen bij het toepassen van de registratiegegevens?](https://bombich.com/nl/kb/ccc5/trouble-applying-your-registration-information)
- [CCC registreren met één klik](https://bombich.com/nl/kb/ccc5/how-register-ccc-in-one-click)
- [Een registratiecode van CCC handmatig invoeren](https://bombich.com/nl/kb/ccc5/how-manually-enter-ccc-registration-code)


*****
** DNL: TWEEWEGSYNCHRONISATIE**

Als reservekopiesoftware heeft CCC de grondregel om nooit de bron te wijzigen. Daarom is bidirectionele synchronisatie geen functionaliteit die we van plan zijn te implementeren. Er zijn veel problemen met tweewegsynchronisatie die we zouden moeten aanpakken, waardoor de oplossing ingewikkelder zou worden dan wat de meeste mensen willen. Maar er zijn diverse andere oplossingen verkrijgbaar die zulke functionaliteit bieden.


*****
** DNL: Bevriezen**

In bijna alle gevallen waarin een reservekopietaak vastloopt, of “hangt”, is de onderliggende oorzaak een hardwarestoring of een onmogelijkheid om te lezen van of te schrijven naar de media. Hoewel CCC normaal gesproken kan herstellen van hardware die niet meer reageert, kunnen deze onderliggende hardwareproblemen soms tot gevolg hebben dat het hele systeem ook niet meer reageert. Deze problemen zijn vaak frustrerend, tijdrovend en moeilijk te lokaliseren, maar we hebben enkele procedures om te proberen het problematische hardwareonderdeel te lokaliseren.

Het is belangrijk te begrijpen dat individuele programma’s niet het hele systeem kunnen laten vastlopen. Mac OS X is specifiek ontworpen om te voorkomen dat dat kan gebeuren. Een enkel programma kan iets doen wat dat gedrag uitlokt (bijv. proberen bestanden naar een bepaald apparaat kopiëren), maar alleen software die in “kernel-ruimte” uitgevoerd wordt (kernelextensies, stuurprogramma’s van het bestandssysteem en de kernel zelf) kunnen een niet-reagerend systeem of de gevreesde kernel panic tot gevolg hebben. In bijna alle gevallen waarin een gebruiker meldt dat “het systeem bevriest”, ontdekken we een hardwareonderdeel dat niet goed functioneert.


*****
** DNL: Vervangende schijf wil niet opstarten**

We hebben een aantal meldingen gekregen van compatibiliteitsproblemen met hardware wanneer een gekloonde, externe harde schijf geïnstalleerd wordt in diverse Macs. Hier zijn twee gerelateerde discussies (voor achtergrondinformatie):

[Sommige MacBook Pros kunnen opstarten vanaf een externe harde schijf maar niet vanaf een interne harde schijf] (https://bombich.com/kb/discussions/clone-boots-fine-externally...-everyt...)

[Sommige MacBook Pros kunnen opstarten vanaf een externe harde schijf maar niet vanaf een interne harde schijf (nieuwe initialisatie wordt gevraagd)] (https://bombich.com/kb/discussions/unable-boot-from-cloned-hitachi-hd-in...)

Deze oplossing lijkt voor de meeste gebruikers te werken:

1. Sluit uw Mac af
2. Installeer de nieuwe schijf in uw Mac en plaats de oorspronkelijke schijf in de externe behuizing.
3. Start uw Mac op vanaf de oorspronkelijke schijf in de externe behuizing; houd tijdens het opstarten van uw Mac de Option-toets ingedrukt om het keuzescherm voor de opstartschijf weer te geven.
4. Initialiseer de nieuwe schijf opnieuw (pas in het tabblad Partitioneren de indeling “1 partitie” opnieuw toe op de schijf)
5. Maak in het Schijfcentrum van CCC een Herstelpartitie op de nieuwe schijf
6. Kloon uw oorspronkelijke bronvolume naar de nieuwe schijf
7. Stel in het voorkeurenpaneel Opstartschijf de opstartschijf in op de nieuwe schijf en start uw Mac opnieuw op

Opmerking: Step 4 is erg belangrijk; zorg ervoor dat u een nieuwe partitie-indeling op de schijf toepast en niet alleen het volume wist. Deze video laat zien hoe u de schijf opnieuw moet partitioneren: https://youtu.be/PLrerqB-Hls


*****
** DNL: Externe Mac ouder doel**

Bij gebruik van de optie **Externe Macintosh** zijn de systeemvereisten voor de externe Mac hetzelfde als voor het uitvoeren van CCC op de lokale Mac: het systeem moet op Mac OS X 10.6 of later werken. Apple maakt het logistiek gezien steeds moeilijker voor ons om een uitvoerbaar programmabestand te maken dat werkt op Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion en Mavericks. De kern van de zaak is, dat Apple een ingrijpende verandering heeft aangebracht aan het bestandssysteem in Mountain Lion die we alleen kunnen verwerken als we CCC koppelen met bibliotheekbestanden die niet beschikbaar zijn voor systemen met Tiger en Leopard. Als we niet met deze nieuwere bibliotheekbestanden koppelen, dan maken we geen correcte reservekopieën op systemen met Mountain Lion en Mavericks.

In plaats van de optie **Externe Macintosh** in het doelmenu van CCC te gebruiken, raden we u aan bestandsdeling in te schakelen op uw oudere Mac en een reservekopie te maken naar een schijfkopie op het gedeelde netwerkvolume. Dit hoofdstuk in de documentatie van CCC legt uit hoe u dat doet:

[Ik wil een reservekopie van mijn volledige Mac maken op een Time Capsule of ander netwerkvolume] (https://bombich.com/nl/kb/ccc4/i-want-back-up-my-whole-mac-time-capsule-nas-...)


*****
** DNL: Handmatige update**

U kunt de CCC-update handmatig toepassen door deze stappen te volgen:

1. Sluit de oudere versie van CCC af als deze actief is
2. Verplaats de oudere versie van CCC naar de Prullenmand
3. Download hier de nieuwe versie van CCC: https://bombich.com/software/download_ccc.php?v=latest.
4. Verplaats de nieuwe versie naar de locatie van uw keuze. U hoeft het programma niet in de map /Programma’s te houden, maar kunt het ook op een schrijfbare locatie zetten, zoals een map “Programma’s” in uw thuismap.


*****
** DNL: DMG vol**

De schijfruimte raakt op op het volume van de geactiveerde schijfkopie, niet op de onderliggende schijf. CCC stelt de capaciteit van uw schijfkopie in op de hoeveelheid vrije ruimte van de onderliggende schijf. Als u op die schijf ruimte hebt vrijgemaakt sinds u de schijfkopie hebt aangemaakt, dan kunt u de capaciteit van een schijfkopie handmatig uitbreiden in Schijfhulpprogramma:

1. Deactiveer het volume van de schijfkopie als dat geactiveerd is
2. Sleep het schijfkopiebestand naar het paneel aan de linkerkant van het venster van Schijfhulpprogramma
3. Klik op de schijfkopie
4. Kies “Wijzig grootte...” in het menu Schijfkopieën en maak de kopie zo groot als u wilt.